nadzory archeologiczne, konserwatorskie, przyrodnicze, saperskie
 

Oferta

KSAR wykonuje na terenie całej Polski następujące prace:

ARCHEOLOGICZNE (badania, nadzory, ekspertyzy),

PRZYRODNICZE - ŚRODOWISKOWE:

  • nadzory przyrodnicze, ekspertyzy przyrodnicze (Botanika, Ornitologia, Zoologia),
  • monitoring zoologiczny i botaniczny,
  • inwentaryzacja przyrodnicza: ornitologiczna, herpetologiczna, chiropterologiczna (nietoperzy),
  • ekspertyzy i inwentaryzacje dendrologiczne,
  • Raporty oddziaływania na środowisko,
  • nadzór i kontrola  inwestycji w zakresie Ochrony Środowiska.


SAPERSKIE, oczyszczanie terenu z materiałów wybuchowych.
POSZUKIWAWCZE metodami geofizycznymi (również podwodne).

KONSERWATORSKIE dzieł sztuki i obiektów zabytkowych,

nadzory budowlane w obiektach zabytkowych,
przenoszenie i konserwacja obiektów - kapliczek, krzyży, chałup wiejskich,
prace ciesielskie - obiekty zabytkowe, mała architektura,

Certyfikacja energetyczna budynków,

Wycinka drzew i karczowanie;

  • konserwacja zieleni w parkach zabytkowych (nadzór WUOZ)
  • sadzenie drzew i krzewów, prace w zakresie zieleni drogowej,
  • projektowanie zieleni.


Inne prace budowlane, np.:
wykonywanie domów z drewna, dachów - pokrycia dachówka, blachą, gontem, prace remontowe, brukarstwo, wykonywanie alejek dróg, placów i parkingów.

 


KSAR
sp. z o.o. sp. k.

ul. Dworska 67
32-045 Wola Kalinowska

NIP: 5130084185         Regon: 120017766
KRS Nr: 0000784079 Sąd Rejonowy dla Krakowa
Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy
Konto:18 1940 1076 3006 2230 0000 0000

Tel: 692 53 60 51
Fax: 12 378 92 53
e-mail: ksar@ksar.info.pl

Adres do doręczeń:
30-011 Kraków,
ul. Wrocławska 52B/31

KSAR
sp. z o.o. sp. k.

o/Łódź

al. Włókniarzy 240a/1
90-556 Łódź

Tel: 691 25 15 25
Fax: 12 378 92 53
e-mail: eko@ksar.info.pl

 

Posiadamy przedstawicielstwa
w województwach:

dolnośląskim,
kujawsko-pomorskim,
lubelskim,
łódzkim,
mazowieckim,
opolskim,
podkarpackim,
pomorskim,
śląskim,
świętokrzyskim,
warmińsko-mazurskim,
wielkopolskim,
zachodniopomorskim.

Działamy od 2005-2019
© 2010-2014 KSAR.